Viceværtservice

en aftale om Viceværtservice omfatter typisk:

  • Fejning fortove, porte og baggårde.
  • Udskiftning af pærer og aflæsning af diverse målere.
  • Snerydning og saltning.
  • Affaldshåndtering.
  • Vedligeholdelse af udenomsarealer og grønne områder.
 
kompetence
handling
kvalitet